หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)   23 ส.ค. 2561 26
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   มอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส   23 ส.ค. 2561 23
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนรวมพลังวังเจ้า   23 ส.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ฯ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 13 บ้านต้นมะม่วง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 ส.ค. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอกนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ส.ค. 2561 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่3 บ้านประดาง   23 ส.ค. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   23 ส.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2561 7
<< หน้าแรก...     74      75      76      77     (78)     79      80      81      82     ....หน้าสุดท้าย >> 1858