หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   วันปิยมหาราช ประจำปี 2561   24 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)   24 ต.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 ต.ค. 2561 23
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา   24 ต.ค. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 ต.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   24 ต.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   กิจกรรม \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   24 ต.ค. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   24 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 ( ครั้งที่ 2 กันยายน )   24 ต.ค. 2561 18
<< หน้าแรก...     74      75      76      77     (78)     79      80      81      82     ....หน้าสุดท้าย >> 1933