หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   โครงการฝึกอบรมทางการเกษตร   14 มิ.ย. 2561 27
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ   14 มิ.ย. 2561 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ - ๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการขาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายบ้านลุงเงิน) หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 มิ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาศ และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร   14 มิ.ย. 2561 46
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561   14 มิ.ย. 2561 38
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   เทศบาลตำบลวังเจ้า ออกประชาสัมพันธ์พร้อมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลวังเจ้าวันที่ 13 มิถุนายนพ.ศ 2561 ณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนริมคลองวังเจ้าและรับสำรวจข้อมูลผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรับชำระภ   14 มิ.ย. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางส้มแป้น โกอินต๊ะ) หมู่ที่ 9 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 มิ.ย. 2561 18
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในชุมชน   14 มิ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   13 มิ.ย. 2561 31
<< หน้าแรก...     75      76      77      78     (79)     80      81      82      83     ....หน้าสุดท้าย >> 1773