หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (นายเอกชัย โพธิรัง)   29 พ.ย. 2561 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านค้างภิบาล)   29 พ.ย. 2561 25
กิจการสภา อบต.พระธาตุ   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑   29 พ.ย. 2561 135
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ลงพื้นที่จับกิพัด GPS และสำรวจถนนในพื้นที่ตำบลพระธาตุทั้งหมด   29 พ.ย. 2561 161
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   29 พ.ย. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   29 พ.ย. 2561 37
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   29 พ.ย. 2561 41
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   29 พ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำมารีไซเคิลและจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อการศึกษา) บริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ตาว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่    29 พ.ย. 2561 38
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562) เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    29 พ.ย. 2561 39
<< หน้าแรก...     75      76      77      78     (79)     80      81      82      83     ....หน้าสุดท้าย >> 1984