หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คตามระยะ รถยนต์มิตซูบิชิ กง 3719 ตาก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พิธีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองสมานฉันท์ในชุมชนของเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ 2561   17 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปห้วยชีวิต) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายสำนักสงฆ์บ้านห้วยเหลือง) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-5   17 ก.ย. 2561 6
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 1820