หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \\\"สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์\\\" ณ วัดดอนแก้ว หมู่ที่ ๖   1 ธ.ค. 2561 61
กิจการสภา ทต.ท่าสายลวด   ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2561   30 พ.ย. 2561 66
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังประจบ   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง ( 30 พ.ย. 61 )   30 พ.ย. 2561 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการลานตากพืชการเกษตร (ตากข้าว มัน อื่นๆ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    30 พ.ย. 2561 26
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   อบต.ท้องฟ้า ขอร่วมรณรงค์ต่อต้าน Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต   30 พ.ย. 2561 51
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด    30 พ.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   อบต.ท้องฟ้า ขอร่วมรณรงค์ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต   30 พ.ย. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   30 พ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561   30 พ.ย. 2561 10
<< หน้าแรก...     78      79      80      81     (82)     83      84      85      86     ....หน้าสุดท้าย >> 1989