หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561   22 ส.ค. 2561 20
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชุมหารือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง   22 ส.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   22 ส.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ขอประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ด้วยในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งของกลุ่มสตรี เยาวชนและเด็ก โดยจัดทำการตัดเย็บผ้าห่ม   22 ส.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะดุยลู่ หมู่ที่3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกวดโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 ส.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค - ๒๔๔๕ ตาก (กองส่งเสริมเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรัด หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส สืบสาตร์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2561 7
<< หน้าแรก...     78      79      80      81     (82)     83      84      85      86     ....หน้าสุดท้าย >> 1860