หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 นมยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 52,221 ถุงและนมพาสเจอร์ไส์ ชนิดถุงรสจืด จำนวน 160,062 ถุง   8 มิ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561   8 มิ.ย. 2561 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 นมยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 52,221 ถุงและนมพาสเจอร์ไส์ ชนิดถุงรสจืด จำนวน 160,062 ถุง   8 มิ.ย. 2561 19
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   8 มิ.ย. 2561 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 นมยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 52,221 ถุงและนมพาสเจอร์ไส์ ชนิดถุงรสจืด จำนวน 160,062 ถุง   8 มิ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   8 มิ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    7 มิ.ย. 2561 26
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง   7 มิ.ย. 2561 21
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.โมโกร   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน (รถรับ-ส่ง)   7 มิ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านห้วยนกแล   7 มิ.ย. 2561 40
<< หน้าแรก...     82      83      84      85     (86)     87      88      89      90     ....หน้าสุดท้าย >> 1773