หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าสายลวด   ขอเชิญประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมกรอกแบบประเมินการใ้ห้บริการของ อบต.ท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ 2561    28 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562   28 พ.ย. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)    28 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกทับหน้า (สายโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ – ซุ้มประตูบ้านหนองตาชื่น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาชื่น และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับหน้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ   28 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   \"อำเภอพบพระ\"ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรในหน่วยงานและ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม \"Bike อุ่นไอรัก\"   28 พ.ย. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ขอความกรุณาประชาชนทั่วไปกรอกแบบสอบถามรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ   28 พ.ย. 2561 37
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   ประเพณีลอยกะทงสายตำบลหนองบัวใต้   27 พ.ย. 2561 39
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ยินดีต้อนรับ ทีมหมอชวนวิ่ง   27 พ.ย. 2561 49
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   กิจกรรมเก็บถุงพลาสติกจากการคัดแยกขยะตำบลย่านรี   27 พ.ย. 2561 49
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงาน / ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 พ.ย. 2561 79
<< หน้าแรก...     84      85      86      87     (88)     89      90      91      92     ....หน้าสุดท้าย >> 1990