หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองปากชะลาด หมู่ที่ 5   6 มิ.ย. 2561 25
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองปากชะลาด หมู่ที่ 5   6 มิ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประจำปี 2561   6 มิ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปี 2561   6 มิ.ย. 2561 28
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   กิจกรรมทำความสะอาด ตากเมืองสะอาด Big cleaning day   6 มิ.ย. 2561 49
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ ปี 2561   6 มิ.ย. 2561 38
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน      6 มิ.ย. 2561 39
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ : งานกองช่าง เทศบาลตำบลอุ้มผาง ด้วยในวันที่ 6 มิถุนายน 2561. นายนคร ตาคำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นกับเจ้าหน้าที่พนักงานกองช่างดำเนินการเดินสายไฟฟ้าเสาสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ..ในครั้งนี้   6 มิ.ย. 2561 28
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ ด้วยในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 โดยดาบตำรวจสมพร บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง. ได้มอบหมายให้ นายธานินทร์ ใจดี เลขานุการนายกเทศยมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนทักษะผู้บริห   6 มิ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   6 มิ.ย. 2561 12
<< หน้าแรก...     85      86      87      88     (89)     90      91      92      93     ....หน้าสุดท้าย >> 1773