หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   สำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 10 และหมู่ที่13 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก กรณีเกิดเหตุวาตภัย    12 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศเรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ    12 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 เดือน)   12 พ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการพ่นฝอยละอองเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย   12 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   จัดทำแปลงผักสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง    12 พ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น   12 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ร่วมหารือแนวคิดโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตาก   12 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก พ.ต. ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล   12 พ.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    12 พ.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   12 พ.ย. 2561 2
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 1894