สรุปมติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 436 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 322 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 189 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 321 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 333 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 457 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 34