ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 201 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 337 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 340 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 468 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 420 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [ 14 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 426 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 35