แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 5/2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 502 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาการกำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 253 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษยน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 417 
 
สรุปมติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 455 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 345 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 222 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 36