คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาการกำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 259 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษยน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 427 
 
สรุปมติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 461 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 354 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 233 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 350 
 
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 36