สรุปมติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 466 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 362 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 240 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 352 
 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 359 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 485 
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 37