สรุปมติคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 1/2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 372 
 
หนังสือนำส่งรายงานการประชุมก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 [ 30 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 477 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 30 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 394 
 
สรุปมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 652 
 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.) [ 23 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 299 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  [ 14 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 628 
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 36