สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 997 
 
เชิญประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ(อบต.) [ 18 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 478 
 
ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (5ฉบับ) [ 12 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 1605 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 924 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้ง12/58 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 [ 29 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 851 
 
ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการฯ  [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 415 
 
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 36