ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๗) [ 16 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 700 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ [ 16 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 730 
 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 849 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 613 
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (ป.โท) [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 309 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 534 
 
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 39