นายยุทธนา สายสิงห์ทอง
ท้องถิ่นจังหวัดตาก
 
 
 
 


นางสุมล สอนสำโรง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก


นางณัฐมน พรมวงษ์
ท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก
 
 


ท้องถิ่นอำเภอสามเงา
ท้องถิ่นอำเภอสามเงา


นายปราโมทย์ พาณิช
ท้องถิ่นอำเภอแม่สอด