ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
    จำนวนภาพ :     5  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
 
ฐานพระปางชนะมาร
 
    จำนวนภาพ :     13  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
ฐานพระปางชนะมาร
 
 
ตลาดมูเซอ
 
    จำนวนภาพ :     14  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
ตลาดมูเซอ
 
<< หน้าแรก...     25      26      27      28     (29)     30      31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 129