หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ เพิ่มเติม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ชนิดจืด จำนวน ๕,๗๔๕ กล่อง [ 19 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ เพิ่มเติม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ชนิดจืด จำนวน ๕,๑๗๕ กล่อง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง จำนวน ๒ ชุด ณ หมู่ที่ ๔ บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน ๑๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ พีระพันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ พีระพันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเครื่องจักรขนาดเล็กขุดเปิดทางระบายน้ำบ้านนาโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,562
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551