หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 61 ปี ทรงครองราชย์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชนิด ๖ ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 279
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551