หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นฝอยละออง ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กข4619) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการย้าย รื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร บ้านตะละออกา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา โดยมีขนาดรัศมีจากทางกว้าง 1.50 ? 2.00 เมตร จำนวน 40 กิโลเมตร (ไป-กลับ) ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 75 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 173
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551