รายงานการประชุมผู้บริหาร และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 เมษายน 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 14.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 956 ท่าน