รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ อปท. ครั้งที่ 1 /2555 ลว. 10 พ.ย. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2554 เวลา 10.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1840 ท่าน