ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 589 ท่าน