ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 442 ท่าน