เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการประปา ปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2552 เวลา 11.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 758 ท่าน