เปลี่ยนแปลงการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO) งวดที่ 4 ประจำปี 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 11.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 117 ท่าน