รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2554 เวลา 17.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1189 ท่าน