ด่วนที่สุด กำชับการจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 09.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 101 ท่าน