ขอข้อมูลประกอบรายการที่ปรากฎในรายงานสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 09.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 141 ท่าน