ด่วนที่สุด สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 10.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 143 ท่าน