การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 10.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 138 ท่าน