หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 10.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 201 ท่าน