เรื่อง การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่ น.ร. ช่วงชั้นที่ 2 ฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2552 เวลา 16.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 776 ท่าน