เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก ร.ร.ตชด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2552 เวลา 17.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 819 ท่าน