รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการการอำนวยให่แก่ อปท. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 มีนาคม 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2554 เวลา 17.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1074 ท่าน