ขอส่งแผนปฎิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2563)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 16.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 107 ท่าน