โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 09.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 215 ท่าน