ด่วนที่สุด การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 137 ท่าน