การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผุ้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 13.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 99 ท่าน