ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ\"การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 09.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 99 ท่าน