วิทยุในราชการ โครงการการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2552 เวลา 15.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 726 ท่าน