โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 16.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 132 ท่าน