ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 107 ท่าน