ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 08.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 651 ท่าน