แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารเข้าร่วมสัมมนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 11.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 95 ท่าน