ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 13.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 288 ท่าน