ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์วัดตัวอย่าง ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 150 ท่าน