แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 60 ท่าน