ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"วิทยากรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ\" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้ที่สนใจในหน่วยงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 08.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 78 ท่าน