ด่วนที่สุด การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 103 ท่าน