ด่วนที่สุด ขอให้ อปท. สำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ และระบบประปา  
เอกสารแนบท้าย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 08.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 642 ท่าน