รายงการการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ประธานสภา อปท. ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 มี.ค. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2554 เวลา 08.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 835 ท่าน