ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียก  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJMLoMlCvfJ0x48JRN9Q5tLUHJnHawFodcd8eFydVbA/edit#gid=0

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 84 ท่าน